nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

Strona główna

 

Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego (KZLO) powstało w 2003 roku. Zrzesza kilkadziesiąt Zakładów Opieki Zdrowotnej, które świadczą usługi medyczne dla kilkuset tysięcy pacjentów. W strukturze KZLO funkcjonują zarówno Publiczne jak i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz grupowe i indywidualne Praktyki Lekarzy Rodzinnych. Mimo wielu trudności, wynikających z ciągle trwającej transformacji ochrony zdrowia, nieprzerwanie świadczymy pacjentom usługi medyczne. Nasze zakłady stanowią silny i stabilny filar wciąż tworzącego się systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zakłady zrzeszone w KZLO podejmują działania, których celem jest nieustanne podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszego personelu medycznego, sprawujemy nadzór nad jakością wykonywanych zabiegów medycznych, pielęgnacyjnych oraz fizjoterapeutycznych. Systematycznie kontrolujemy poziom jakości usług w laboratoriach diagnostycznych i pracowniach diagnostyki obrazowej. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż inni w tym samym czasie przy takim samym nakładzie środków.Aktualności

Stanowisko KZLO w Krakowie dotyczące wypowiedzi Premiera RP z dnia 21.01.2022 2022-01-23
więcej
Wybór formy opodatkowania osób wykonujących zawody medyczne 2022-01-19
więcej
Komunikat MF do podmiotów wykonujących działalność lecznicza 2022-01-09

Zmienione zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy wynagrodzenie w styczniu 2022r.

więcej
Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2021 r. 2021-10-19

Koordynacja opieki - zadania koordynatora POZ

więcej
Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ 2021-10-11

Komunikat Prezesa NFZ

więcej