nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Nowe obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy

data publikacji: 2010-08-23


W związku z wątpliwościami dotyczącymi zawierania nowego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez lekarzy, do wszystkich członków KZLO zostały wysłane:
 
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010r.
2. Interpretacja w/w rozporządzenia w odniesieniu do lekarzy i ZOZ-ów.
 
 
Z poważaniem
 
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

⇐ Powrót