nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Kontraktowanie świadczeń poz na 2015r

data publikacji: 2014-11-22

 

Szanowni Państwo !


Po szczegółowej analizie przesłanych wersji projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna wraz załącznikami na rok 2015r, Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego opiniuje negatywnie oba warianty.

W  wyniku przeprowadzonej symulacji finansowej w oparciu o konkretne dane populacyjne stwierdziliśmy, iż zaproponowane warunki finansowe w obu wariantach są porównywalne z środkami przeznaczonymi na podstawową opieka zdrowotna w 2014 roku.

W znacznym zakresie został rozszerzony katalog badań diagnostycznych, w szczególności diagnostyka obrazowa oraz zakres obowiązków lekarza poz. Brak środków finansowych na zabezpieczenie realizacji w/w zadań uniemożliwi realne wykonywania powierzonych zadań.

Mając na uwadze powyższe KZLO proponuje: nie wybieranie żadnego z wariantów i umieszczenie w treści komentarza informacji jak niżej.

"Ze względu na istotnie zwiększenie zakresu badań diagnostycznych i dodatkowych obowiązków nałożonych na lekarzy poz oraz przy braku zabezpieczenia finansowego nie akceptuję żadnego z przedstawionych wariantów."

Wzór formularza odpowiedzi < zobacz >

Zgodnie z komunikatem formularz ankiety proszę przesłać do godziny 12.00, na adres:
sondaz@nfz-krakow.pl oraz do wiadomości biuro@kzlo.pl 

 

UWAGA !

Udzielenie odpowiedzi na zapytania ankietowe nie jest obowiązkowe.

 

Z poważaniem

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót