nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Ważna informacja dotycząca wystawiania e-Recept

data publikacji: 2021-09-16

 

Sz. Państwo !

 

W dniu  18.09.2021r. wchodzą w życie  zmiany konfiguracji reguły REG.WER.3863 - ezdrowie.gov.pl.

 

„… Zmiana trybu reguły

Centrum e-Zdrowia informuje, że od dnia 18.09.2021 na środowisku produkcyjnym reguła walidacyjna REG.WER.3863 Walidacja zgodności danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb zostanie przełączona z trybu ostrzeżenia na błąd.

 

Reguła dotyczy dokumentu recepty, anulowania recepty oraz dokumentu realizacji recepty. Przypominamy, że reguła ta sprawdza zgodność podanych w dokumencie danych, tj.: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz z płeć z danymi pochodzącymi z rejestru PESEL.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki, które pozwolą uniknąć zwracania błędu w/w reguły.

 

  1. Imię i nazwisko nie mogą zawierać błędów (literówek) - muszą być zapisane tak jak w rej. PESEL (na dowodzie osobistym);
  2. Imię i nazwisko w dokumencie nie mogą być zamieniane miejscami;
  3. Jeżeli w imieniu lub nazwisku występują polskie znaki narodowe (ąęćśńłóżź) muszą być użyte - o ile tak samo zapisano je w rej. PESEL;
  4. Imię i nazwisko nie mogą zawierać dodatkowych znaków;
  5. Nie można używać drugiego imienia zamiennie z pierwszym imieniem;
  6. Nie można zamiennie stosować pierwszego i drugiego imienia;
  7. Można podać dwa imiona w właściwej kolejności (najlepiej w odrębnych do tego przeznaczonych polach danych);
  8. Podanie jednego imienia jest wystarczające;
  9. Dopuszczalne jest użycie podstawowych odpowiedników obcych znaków narodowych (np. zamiast Ú zaakceptowane będzie również podanie U, zamiast Č można podać C, itd.).

 

Komunikat dot. także reguły dedykowanej dokumentom korekty realizacji recepty, tj. REG.WER.3888 Walidacja zgodności danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb - tylko korekta.

 

Do czasu uruchomienia reguły w trybie błąd, zachęcamy do obserwowania ostrzeżeń tej reguły, wyjaśniania i eliminowania błędów, które na środowisku produkcyjnym cały czas są jeszcze zwracane w trybie ostrzeżenia.

Prosimy upewnić się, że Państwa oprogramowanie umożliwia sprawdzanie komunikatów ostrzeżeń.

 

Sprawdzenia danych pacjenta na podstawie nr PESEL pracownik medyczny może dokonać po zalogowaniu się w aplikacji https://www.gabinet.gov.pl w sekcji „Dane pacjenta”. …”

 

 

Do aptek został wysłany komunikat, który informuje farmaceutów o zmianach w zakresie komunikowania niezgodności imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci pacjenta na e-Recepcie i DRR z danymi zawartymi w Centralnym Wykazie Usługobiorców (CWUb). Aktualnie są one komunikowane jako ostrzeżenie REG.WER.3863 (REG.WER.3888 dla dokumentów korygujących)

 

W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, farmaceuta może zweryfikować dane pacjenta np. w Centralnym Wykazie Usługobiorców a następnie poprawić je na DRR.

 

Z poważaniem
Dr Jerzy Radziszowski


Koordynator Ds. Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO


⇐ Powrót