nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ z dnia 30.09.2021r

data publikacji: 2021-10-05

 

Sz. Państwo!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ z dnia 30.09.2021r, uprzejmie informuję, iż aktualnie MOW NFZ w Krakowie prowadzi analizę dotyczącą trybu wdrożenia postanowień zawartych w w/w zarządzeniu, w szczególności dotyczy to wyodrębnienia nowego zakresu przedmiotu umowy, koordynacja opieki – zadania koordynatora.

 

W związku z powyższym na najczęściej zadawane pytania:

1.      Czy konieczne będzie nowe postepowanie wnioskowe zwiększające zakres świadczonych usług o zadania koordynatora w rodzaju POZ?

2.      Czy ten zakres usług będzie obowiązkowy w POZ?

nie znamy odpowiedzi.

Z poważaniem
Dr Jerzy Radziszowski


Koordynator Ds. Organizacyjnych

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO 

 

 


⇐ Powrót