nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

Partnerzy

 Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością w/g normy PN – EN ISO 9001:2009 w placówkach medycznych. [oferta]