nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

Kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
Biuro Organizacyjne

30-695 Kraków, ul. Schweitzera 7

Sekretariat

Pani Grażyna Szymska

tel.: 012 371 19 31, fax: 012 371 19 33
e-mail: biuro@kzlo.pl


Koordynator do Spraw Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego


Dr Jerzy Radziszowski

e-mail: j.radziszowski@mediqusclub.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Zespołu Negocjacyjnego
 
Dr Tomasz Walasek
Dr Roman Korczak