nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

Serwis Prawniczy

 


Porady prawne zostały podzielone na pięć grup tematycznych


Image Lekarze medycyny

Image Stomatologia

Image Pielęgniarki i Położne

Image Farmacja

Image Zarzadzanie i Prawo Pracy