nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Zaproszenie

data publikacji: 2009-11-04

Z A P R O S Z E N I E
 
 
     Serdecznie zapraszam na spotkanie z Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2009 roku w Hotelu Sympozjum w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 47 o godz. 10.00 (obok Tesco Kapelanka)
 
    Głównym tematem spotkania będą kwestie związane z przygotowaniem kontraktowania świadczeń POZ na 2010 rok i lata następne. W trakcie spotkania przedstawione zostanie aktualne stanowisko MOW NFZ z zakresu formalno – prawnych zasad przygotowania oferty, warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ewentualnych zmian w systemie informatycznym dotyczącym przygotowania oferty i przekazywania sprawozdawczości.
 
     Ze względu na ograniczoną ilość miejsc proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu. Dla każdego z zakładów zrzeszonych w KZLO przewidziane są miejsca dla dwóch uczestników. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 6.11.2009r telefonicznie pod numerem telefonu 12 650 00 05, lub faxem 12 657 91 96. (przy zgłoszeniu prosimy podać nazwę zakładu i dane personalne uczestników).
 
 
 
Szczegółowy program szkolenia
 
 
   9.30 – 10.00   Rejestracja Uczestników
 10.00 – 11.00   Powitanie zaproszonych gości.
                             Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa
                             opieka zdrowotna na 2010 rok i lata następne
                            
- prezentacje przygotowane przez MOW NFZ w Krakowie.
 11.00 – 11.30   Dyskusja
 11.30 – 11.45   Przerwa kawowa
 11.45 – 12.30   Zebranie członków KZLO.
 
 
 
Z poważaniem
 
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

⇐ Powrót