nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Aktualizacja danych w formie elektronicznej do umów na 2010r

data publikacji: 2009-12-09


Komunikat
W związku z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej MOW NFZ w dniu 04.12.2009r PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – komunikat – AKTUALIZACJA DANYCH 2010 (aneksowanie)
" … W celu terminowego udostępnienia wersji elektronicznych umów na 2010 rok, prosimy o przesłanie w/w aktualizacji danych do dnia 10 grudnia 2009 r. - wyłącznie  w wersji elektronicznej poprzez system ISI, z jednoczesnym przesłaniem wydrukowanego oświadczenia o zgodności przesłanych danych ze stanem faktycznym, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy"

uprzejmie informuję, iż wyznaczony w komunikacie termin składania aktualizacji do dnia 10.12.2009r jest niezgodny z właściwymi paragrafami przesłanych aneksów, które jednoznacznie wyznaczają ten termin do dnia 31.12.2009roku.

W związku z powyższym zalecam wstrzymanie sie z aktualizacją danych do czasu określenia przez NFZ oststecznych warunków świadczenia usług w 2010 roku. Zwłszcza, że warunki konieczne do spelnienia realizacji swiadczeń w rodzaju transport sanitarny i nocna opieka medyczna wymagają istotnych zmian organizacyjnych i sprzętowych.

Ponadto w przygotowaniu jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia (czytaj poprzedni komunikat), na mocy którego świadczeniodawcy posiadający umowy wygasajace 31.12.2009 mają świadczyć usługi medyczne do dnia 30.06.2010 roku na zasadach i warunkach obowiazujacych w 2009r. Zatem dokonywanie zmian aktualizacyjnych (dostosowywujących wymagania do zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia) mogą okazać sie bezcelowe.

Z poważaniem
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

⇐ Powrót