nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Komunikat

data publikacji: 2010-01-15
 

KOMUNIKAT ZBIORCZY
 
Informacja dotycząca aneksów na 2010r
 
MOW NFZ w najbliższym czasie rozpocznie wysyłkę nowych aneksów do umów w rodzaju poz przywracających warunki udzielania świadczeń na zasadach obowiązujących w 2009r dla świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie.
 
Dział prawny MOW NFZ w Krakowie poinformował, iż zgodnie z oczekiwaniem KZLO wieloletnie umowy zawarte przez świadczeniodawców w rodzaju poz zostaną przedłużone do 31.12.2010r.
 
 
Informacja dotycząca badań kosztochłonnych.
 
Od dnia 01.01.2010r lekarze poz utracili prawo do zlecania badań kosztochłonnych z wyjątkiem badań endoskopowych przewodu pokarmowego. Oznacza to w praktyce możliwość kierowania pacjentów na badania gastroskopii, rektoskopii i kolonoskopii. Należy zaznaczyć, iż wydane pacjentom skierowania na badania kosztochłonne przez lekarzy poz w 2009 roku zachowują swoją ważność. Zarządzenie Prezesa 62/2009/DSOZ z dnia 2 listopada 2009r.
 
 
Informacja dotycząca recept
 
Do czasu podpisania umów w formie elektronicznej świadczeniodawcy nie mają możliwości generowania numerów recept dla lekarzy poprzez system ISI. W obecnej sytuacji należy korzystać z procedury awaryjnej polegającej na pobraniu i wypełnieniu:
  1. wniosku o zbiorcze przydzielenie zakresu numerów
  2. zamówienia zbiorcze na numery
Wypełnione wnioski należy złożyć wsiedzibach MOW NFZ - Punkty Przydzielania Zakresów Numerycznych - dla świadczeniodawców.
 
W/w dokumenty można pobrać ze strony MOW NFZ: link
http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=31&ida=107
 
 
 
Informacja dotycząca aktualizacji numerów kont bankowych.
 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi konieczności aktualizacji konta bankowego w przypadku gdy nie uległ zmianie w odniesieniu do 2009r- informuję iż każdy świadczeniodawca (niezależnie czy wystąpiła zmiana rachunku bankowego, czy też pozostaje niezmienny) zobowiązany jest do jego aktualizacji zgodnie z procedurą opisana w komunikacie MOW NFZ z dnia 06.01.2010r. Link: http://www.nfz-krakow.pl/index.php?com=komunikaty&id=901
 
 
Jednocześnie podzielam krytyczne uwagi co do jakości komunikatów umieszczonych przez MOW NFZ w tej sprawie. Zupełnie niezrozumiale jest używanie sformułowania "aktualizacja" w odniesieniu do braku zmiany numeru rachunku. Zdecydowanie lepiej użyć w tym przypadku określenia potwierdzenie dotychczasowego, a w przypadku zmiany aktualizacja numeru rachunku. Taki komunikat byłby jednoznaczny i czytelny dla wszystkich!
 
 
Informacja dotycząca wskaźnika 3.0 dla ICD 10 z grupy E i I
W związku z zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi wizyt pacjentów w trakcie których lekarz może postawić rozpoznanie w/g klasyfikacji ICD 10 z grupy  E i I (skutkujące zastosowaniem wskaźnika 3.0) w najbliższym czasie zostanie opracowana i udostępniona Zakładom zrzeszonym w KZLO instrukcja zawierająca niezbędne informacje dla lekarzy poz.  
 
Z poważaniem
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

⇐ Powrót