nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Komunikat

data publikacji: 2010-03-14

 

Uprzejmie informuje, iż w dniu 12.03.2010 roku do Biura Organizacujnego KZLO wpłynęło pismo Dyrektora ds. Medycznych MOW NFZ w Krakowie. W piśmie tym MOW NFZ w Krakowie informuje  podmioty o ogłoszeniu konkursu ofert w zakresie Ambulatoryjna Opiekia Speckalistyczna. Pismo do pobrania w formie elektronicznej [pobierz]

 

W dniu 10.03.2010 roku na stronie internetowej MOW NFZ w Krakowie ukazał sie komunikat w którym Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje o odwołaniu ogłoszonych w dniach 23 lutego 2010 r. i 25 lutego 2010 r. postępowań konkursowych w rodzajach Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacja Lecznicza oraz o odstąpieniu od ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 

Z treść otrzymanego pisma z MOW NFZ w Krakowie jak i uzasadnienia odwołania konkursu ofert w rodzaju AOS można wnioskować, iż ogłoszenie postepowania konkursowego było bezcelowe. Przeprowadzania konkursów ofert w świetle niespójnych przepisów prawnych, wymagających nowelizacji oraz permanentnych problemów w funkcjonowaniu systemow informatycznych NFZ z góry było skazane na niepowodzenie. Szkoda tylko, że koszty błędnych i nieprzemyślanych decyzji urzedników ponoszą zakłady opieki zrowotnej.  Wydaje sie tym bardziej zasadny postulat KZLO dalszego aneksowania umów w rodzaju POZ do dnia 31.12.2010r. Miejmy nadzieje, że NFZ dołozy wszelkich starań do poprawy jakości działania własnej administracji i nażycie przygotuje się do zaplanowanego już "zmasowanego kontraktwoania" POZ, AOS i innych rodzajów świadczeń z końcem 2010r.

 

Całkowicie podzielam rozgoryczenie zarządzających zakładami opieki zdrowotnej , którzy dołożyli wszelkich starań mających na celu przystosowanie do wymagań NFZ swoich placówek, w zwiazku z złożonymi ofertami. Ponieśli z tego tytułu istotne nakłady finansowe, związane nie tylko z zakupem sprzetu, ale także z niezwykle skomplikowanymi procedurami przygotowania wniosków ofertowych. 

 

Koodrynator ds Organizacyjnych KZLO

Dr Jerzy radziszowski


⇐ Powrót