nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Umowy POZ na 2013

data publikacji: 2012-11-16

UWAGA !!!  KOMUNIKAT

W związku z brakiem ustalenia warunków finansowych na 2013 rok, MOW NFZ w Krakowie rozpoczął wysyłanie aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ, które przedłużą termin ustalenia warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozlicze­nio­wy objętych umową POZ/05 i POZ/06 do dnia 31 grudnia 2012 ro­ku.

Ostateczny termin zwrotu podpisanych aneksów mija 30-11-2012 (liczy się data wpływu do NFZ). Bardzo proszę o dopilnowanie, aby w ustalonym wyżej terminie aneksy zostały dostarczone do MOW NFZ w Krakowie

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski
⇐ Powrót