nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Stanowisko KZLO w sprawie

data publikacji: 2012-11-30KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informuję, iż KZLO podjęło stosowne działania prawne dotyczące wysyłanych pism do lekarzy dotyczących  natychmiastowego zaprzestania bezprawnego wystawiania recept.  Bardzo proszę o przesyłanie kopii otrzymywanych pism przez lekarzy zatrudnionych w placówkach zrzeszonych w KZLO.

Lekarzy, którzy otrzymali w/w pismo, a nie mają podpisanej indywidualnej umowy z MOW NFZ na wystawianie recept lekarskich i nie prowadzą prywatnej praktyki lekarskiej proszę o przesłanie z w/w pismem oświadczenia.

 

wzór oświadczenia do pobrania

 

Dokumenty proszę przesyłać faxem: 12 371 19 33 lub n adres mailowy biuro@kzlo.pl

 

Treść i charakter pism wysyłanych przez MOW NFZ do lekarzy uważamy za niedopuszczalny. Podejmiemy wszelkie możliwe przewidziane prawem działania mające na celu przywrócenie dobrego imienia lekarzy i wycofania się  bezpodstawnie postawionych zarzutów przez MOW NFZ w Krakowie.   


Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski
⇐ Powrót