nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Stanowisko KZLO w sprawie recept

data publikacji: 2012-12-05

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do pism kierowanych do lekarzy przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie w sprawie rzekomo „bezprawnych” działań polegających na wystawianiu recept refundowanych przez osoby do tego nieuprawnione, Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego wyraziło swoje stanowisko w odpowiedzi skierowanej do Dyrektora MOW NFZ w Krakowie.

Pismo do Dyrektora MOW NFZ w Krakowie – do pobrania.

Dla lekarzy, którzy otrzymali pismo w sprawie rzekomo „bezprawnych” działań polegających na wystawianiu recept refundowanych, dział prawny KZLO opracował wzór pisma zawierającego odpowiedź do MOW NFZ w Krakowie. Po pobraniu i uzupełnieniu danych proszę pismo przesłać do MOW NFZ w Krakowie i kopię do Biura Organizacyjnego KZLO.  W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.

Wzór pisma do pobrania

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski
⇐ Powrót