nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Aneksowanie umów POZ na 2013 rok.

data publikacji: 2012-12-11

 

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od Dyrekcji MOW NFZ w Krakowie, iż najbliższym czasie do siedziby w Krakowie delegatur zostaną zaproszeni świadczeniodawcy w celu podpisania aneksów na 2013 rok do umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Przy okazji podpisywania aneksów zostaną przekazane dokumenty umożliwiające dostęp do eWUŚ. MOW NFZ w Krakowie proponuje tryb podpisywania aneksów bezpośrednio w siedzibie oddziału i delegaturach, w celu uniknięcia wystąpienia możliwości nieterminowego ich dostarczenia przez pocztę, w związku z zbliżającym się okresem świątecznym.

Stosowne komunikaty dotyczące terminów podpisywania aneksów zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej MOW NFZ i w portalu ISI.

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski⇐ Powrót