nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Konferencja dla kadry zarządzającej 21.02.2013r

data publikacji: 2013-02-14

 

                 KONFERENCJA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
                 PODMIOTAMI LECZNICZYMI

21 luty 2013r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)


16.00-17.30
- Nowa zasady rozliczania świadczeń medycznych w POZ od stycznia 2013r.
- eWUŚ- awarie systemu, brak dostępu do internetu, zdarzenia losowe – w jaki sposób  
  zweryfikować uprawnienia świadczeniobiorcy i rozliczyć świadczenia?
- Nowe wzory recept od marca 2013r.
- Kontrola wystawiania recept na leki refundowane – omówienie wyników kontroli.
- Odpowiedzi na pytania i dyskusja.

- Pani Monika Jezierska-Kazberuk. 
  Zastępca Dyrektora MOW NFZ ds. Medycznych wraz z zespołem współpracowników


17.30-17.45
Przerwa kawowa


17.45-18.00
eWUŚ – ewolucja systemu ?
- Automatyzacja weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców w nowoczesnych systemach
  informatycznych dedykowanych dla podmiotów leczniczych.
- Pan Marek Walczak Prezes Zarządu GaBoS Software Sp. z o. o.


18.00-19.00
Oznaczenie podmiotu leczniczego i przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
- dla celów obrotu gospodarczego
- na receptach (NFZ)
- na skierowaniach do poradni specjalistycznych (NFZ)
- na dokumentacji medycznej (NFZ )
  (uczestnicy otrzymają szablony wzorów pieczęci nagłówkowych)
Odmowa udzielenia świadczeń medycznych pacjentowi przez personel medyczny w placówce POZ i AOS.
- w jakich okolicznościach personel może odmówić udzielania świadczeń medycznych
- kogo i w jakim trybie należy powiadomić o odmowie udzielenia świadczeń.
- wzory pism  (adresowanych do pacjenta, NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta)
- usuniecie pacjenta z listy aktywnej poz .


19.00 – 19.30
Sprawy bieżące, pytania i odpowiedzi, dyskusja i zakończenie spotkania.
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać na numer fax-u: 12 371 19 33
Formularz zgłoszenia w formie elektronicznej znajduje się na stronie internetowej
www.mediqusclub.pl


Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót