nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Aneksy do umów poz

data publikacji: 2013-04-29


KOMUNIKAT

 

MOW NFZ rozesłał aneksy do umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Aneksy przedłużają okres ustalania warunków finansowania w/w świadczeń do dnia 15 maja 2013r. W związku z powyższym KZLO zaleca podpisanie otrzymanych aneksów i dostarczenie no MOW NFZ w terminie do dnia 30.04.2013r.

 

 

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

 


⇐ Powrót