nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Ważny komunikat - Recepty 2014

data publikacji: 2014-01-01

Komunikat – wystawianie recept w 2014 roku pobranych do umów z 2013r.

 

Zakresy numeryczne recept pobranych z Portalu Świadczeniodawcy  dla Lekarzy świadczących usługi w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna do umów o numerach …/05/2013  w 2013 roku zachowują swoją ważność i mogą być wykorzystane w 2014r.

Wykorzystując recepty o zakresach numerycznych pobranych do umów o numerach …/05/2013  w 2013 roku należy pamiętać o konieczności zmiany numeru umowy na …/03/2014, w treści pieczątek nagłówkowych i/lub danych drukowanych z systemów informatycznych umieszczanych bezpośrednio na receptach wystawianych od dnia 1 stycznia 2014r.

Niniejsza informacja dotyczy podmiotów leczniczych zrzeszonych w KZLO, które zawarły z MOW NFZ umowy wieloletnie (aktualnie aneksowane).

Powyższe informacje zostały potwierdzone przez Pana Andrzeja Śliwczyńskiego - Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali NFZ (w rozmowie telefonicznej w dniu 31.12.2013r)

 

 

 

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski