nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Konferencja dla kadry zarządzającej 27.02.2014r

data publikacji: 2014-02-15P R O G R A M  K O N F E R E N C J I

 

27 luty 2014r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)

 

16.00-16.30

Prezentacja wzorów dokumentów użytkowych oraz materiałów informacyjnych dla pacjentów.

Omówienie zasad wystawiania recept na leki, środki pomocnicze i ortopedyczne na prośbę rodziny
i/lub opiekunów prawnych dla pacjentów w trakcie ich pobytu w placówkach lecznictwa zamkniętego.

Koincydencja świadczeń medycznych pomiędzy realizacją świadczeń medycznych w POZ, a innymi podmiotami leczniczymi. Czy można uniknąć koincydencji w codziennej praktyce lekarskiej w POZ?

Nowe kryteria oceny ofert ogłoszone Zarządzeniem Prezesa NFZ  Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r.
Prelegent – lek. med. Jerzy Radziszowski – Koordynator ds. Organiazacyjnych KZLO

 

16.30-17.00

Kryteria jakościowe w perspektywie zbliżającego się procesu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kryteria ogłoszone Zarządzeniem Prezesa NFZ  Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji w służbie zdrowia. Przybliżenie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oraz OHSAS 18001 dla branży medycznej.

Oferta specjalna kompleksowego wdrażania i utrzymania norm systemów jakości dla podmiotów leczniczych.

Prelegent – Jerzy Poduszyński – Audytor wiodący, United Registrar of Systems Polska Sp. z o. o.

 

17.00-17.15   Przerwa kawowa

17.15-18.30

Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - zakres gromadzonych danych oraz obowiązek ich ochrony.

Skutki prawne braku polityki bezpieczeństwa informacji, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Działania konieczne związane z wprowadzeniem polityki bezpieczeństwa informacji - zasady przetwarzania i administracja bezpieczeństwa informacji – ABI.


Prelegent- mec. Agnieszka Pietraszewska-Macheta


18.30 – 19.00

Pytania, dyskusja i zakończenie spotkania.


Uczestnicy konferencji otrzymają kompletny wzór dokumentu
„Polityka bezpieczeństwa danych osobowych podmiotu leczniczego”


Z A P R A S Z M Y


Udział członków KZLO w konferencji jest bezpłatny

Formularz zgłoszenia dla członków KZLO
REJESTRACJA
 


⇐ Powrót