nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Konferencja dla kadry zarządzającej 10 kwiecień 2014r

data publikacji: 2014-03-28


P R O G R A M  K O N F E R E N C J I

 

10 kwiecień 2014r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)

15.30-16.00

Omówienie systemu komunikacji i udostępniania materiałów konferencyjnych z pośrednictwem portalu www.kzlo.pl (Poczta elektroniczna @kzlo, serwis dla kadry zarządzającej)
Prelegent – lek. med. Jerzy Radziszowski – Koordynator ds. Organiazacyjnych KZLO


16.00-18.00

Planowane kalendarium ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju AOS.

Zasady kontraktowania świadczeń medycznych w rodzaju AOS na rok 2014 i lata następne.

Procedury składania ofert ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dodatkowych dokumentów wymaganych przez komisje konkursowe.
Prelegent – Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska Dyrektor MOW NFZ w Krakowie
               wraz z zespołem współpracowników


18.00-18.15

Oferta specjalna kompleksowego wdrażania i utrzymania norm systemów jakości ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oraz OHSAS 18001 dla podmiotów leczniczych zrzeszonych w KZLO
Prelegent – Jerzy Poduszyński – Audytor wiodący, United of Systems Registrar Polska Sp. z o. o.


18.15-19.00  

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych podmiotu leczniczego – Część II
Załączniki 1, 2, 3 - omówienie treści załączników polityki bezpieczeństwa.
Dyskusja, odpowiedzi na pytania i zakończenie spotkania.
Prelegent- mec. Agnieszka Pietraszewska-Macheta

18.30 – 19.00

Pytania, dyskusja i zakończenie spotkania.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Udział członków KZLO w konferencji jest bezpłatny
Formularz zgłoszenia dla członków KZLO
REJESTRACJA

 

 Formularz zgłoszenia dla osób nie będących członkami KZLO

REJESTRACJA

 

 


⇐ Powrót