nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Konferencja dla kadry zarządzającej 17 czerwiec 2014r

data publikacji: 2014-06-09


P R O G R A M  K O N F E R E N C J I
 

 

17 czerwiec 2014r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)

 

16.15 – 19.00

Ustawa z dnia 21 marca 2014r - Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Elektroniczny podpis ePUAP

Zmiana umów z MOW NFZ w zakresie udzielania świadczeń medycznych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Interpretacja Certyfikatów ISO przez MOW NFZ w Krakowie.

Pytania i dyskusja, zakończenie spotkania.

Wykładowca:
Monika Jezierska-Kazberuk Dyrektor ds. medycznych MOW NFZ w Krakowie
wraz z zespołem współpracownikó.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Udział członków KZLO w konferencji jest bezpłatny
Formularz zgłoszenia dla członków KZLO
REJESTRACJA

 

 Formularz zgłoszenia dla osób nie będących członkami KZLO

REJESTRACJA

 


⇐ Powrót