nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Kontraktowanie świadczeń poz na 2015r

data publikacji: 2014-11-20

 

WAŻNY KOMUNIKAT

 

W związku z sondażem opinii odnoszącym się do propozycji zmian zakresu oraz sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej od 1 stycznia 2015, przesłano świadczeniodawcom (za pośrednictwem portalu ISI) dwie wersje projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z prośbą o zapoznanie się z przekazanymi dokumentami i zwrotne przedstawienie swojej opinii zgodnie z załączonym wzorem formularza do dnia 24 listopada 2014 r., do godziny 12.00, na adres sondaz@nfz-krakow.pl

Mając na uwadze liczne wątpliwości i brak pełnej wiedzy dotyczącej szczegółowej interpretacji proponowanych zmian, zalecam wstrzymanie się z odsyłaniem ankiet do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

 

Z poważaniem

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót