nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Nowe aneksy do umów w rodzaju POZ na rok 2015

data publikacji: 2015-01-30


MOW NFZ informuje świadczeniodawców POZ

Komunikat dotyczący aneksów do umów w rodzaju POZ na rok 2015

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, iż w dniu 8 stycznia 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom Świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ)  zostały przygotowane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 wraz z tekstem jednolitym umowy.

Optymalny termin podpisania w/w aneksów to okres między 2 – 4 lutego 2015r. Podpisanie aneksów w tym przedziale czasowym umożliwi rozliczenie świadczeń za styczeń br. zgodnie z nowymi stawkami określonymi w zarządzeniu Nr 3/2015/DSOZ.

W związku z tym zapraszamy osoby reprezentujące świadczeniodawców i upoważnione do podpisywania umów do siedziby MOW NFZ w Krakowie przy ulicy Józefa 21 oraz do delegatur w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu odpowiednio dla swojego kodu świadczeniodawcy. Uprzejmie prosimy również o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów (umów) z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielnie stosownych pełnomocnictw.

Nie przewidujemy tworzenia harmonogramów spotkań – obowiązuje kolejność przyjścia do siedziby MOW NFZ w dniach 2 – 4 lutego 2015 w godzinach 8:00 – 15.30.

UWAGA ! POWYŻSZY KOMUNIKAT DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE ŚWIADCZENIODAWCÓW KTÓRZY REALIZUJĄ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LEKARZA POZ!!! Do pozostałych Świadczeniodawców aneksy zostaną wysłane pocztą.

Informujemy jednocześnie, iż generacja szablonów rozliczeniowych za styczeń 2015 r. w zakresie Lekarza POZ zostanie wykonana z opóźnieniem, tj. po podpisaniu elektronicznych wersji aneksów.  W związku z powyższym, dla rachunków w zakresie Lekarza POZ, zostanie automatycznie skrócony termin płatności.

Komunikat został umieszczony na portalu ISI
Dział Obsługi Umów, tel.12 29 88 220, Wydział Ekonomiczno-Finansowy, tel.12 29 88 281


Z poważaniem

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót