nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Konferencja dla Kadry Zarzadzającej

data publikacji: 2015-11-12

 

 

 

P R O G R A M  K O N F E R E N C J I

26 listopad 2015r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)

 

15.00 – 17.30 

1.      Kontraktowanie świadczeń w rodzaju POZ na rok 2016r.

2.      Kontraktowanie świadczeń lecznictwa otwartego na rok 2016r (ASO, REH, SPO i innych)

3.      Realizacja podwyżki dla pielęgniarek – sposób przekazywania i rozliczanie środków przez Świadczeniodawców.

4.      Sprawozdawczość szczegółowa badań diagnostycznych w POZ.


Zaproszeni goście:

Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Pani Monika Jezierska-Kazberuk – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Pani Teresa Biela – Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WSOZ)

Pani Marta Machał-Kawecka – Kierownik Działu POZ i Programów Profilaktycznych

 

17.30 – 18.30

1.      Powołanie zespołu nadzoru kontroli prowadzonych przez MOW NFZ w Krakowie u Świadczeniodawców zrzeszonych w KZLO.

2.      Sprawy bieżące, pytania, dyskusja – zakończenie spotkania.

 

Udział członków KZLO w konferencji jest bezpłatny
Formularz zgłoszenia dla członków KZLO
REJESTRACJA

 

 Zgłoszenia dla osób nie będących członkami KZLO
Koszt udziału w konferencji 290 zł netto + 23% VAT

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Mediqus Club
 Numer rachunku bankowego:22 8600 0002 0000 0098 4746 0003

Na życzenie uczestników wystawiamy faktury VAT
 REJESTRACJA

 


⇐ Powrót