nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Podział środków przeznaczonych na podwyżki dla Pielęgniarek/Połoznych/ Higienistek szkolnych

data publikacji: 2016-01-26


 W dniu 20 stycznia 2016 roku zwróciłem się ponownie Do Dyrektora MOW NFZ w Krakowie z prośbą, o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące istotnych watpliwości w podziale środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w konkretnych przypadkach omawianych w trakcie oststniej konferencji KZLO. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęłą odpowiedź. Poniżej zamieszczam tresć pisma.

 

Sz. Pani

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie.

  

W imieniu Członków KZLO, zwracam się z uprzejma prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące realizacji „ustawy podwyżkowej” dla pielęgniarek POZ w trakcie ostatniej konferencji.

W treści komunikatu umieszczonego na stronie ISI z dnia 19.01.2016r, nie padły odpowiedzi na zadane Pani Dyrektor pytania przez uczestników konferencji.

Przytoczona poniżej treść komunikatu (w szczególności podany przykład) ze względu na bardzo nieprecyzyjne określenia, stanowi źródło dalszych istotnych wątpliwości i jak najbardziej uzasadnia udzielenie odpowiedzi na pytania, które padły w trakcie konferencji.

 

„Dodatkowe środki wynikające ze wzrostu stawki kapitacyjnej w produktach pielęgniarka POZ, położna POZ i pielęgniarka szkolna powinny być przeznaczone dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowych zakresach umowy. Sposób podziału tych środków na poszczególnych pracowników nie musi być wprost uzależniony od ilości osobiście zebranych przez nich deklaracji. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z pielęgniarek, dodatkowe środki może otrzymać pielęgniarka zatrudniona na jej miejsce (realizująca świadczenia opieki zdrowotnej).”

 

1.       Czy zatem, inna pielęgniarka nie będąca pielęgniarka poz (realizująca świadczenia opieki zdrowotnej) może otrzymać podwyżkę!

2.       Czy taka sytuacja może mieć jedynie miejsce w przypadku rozwiązania stosunku pracy  ?

 

3.       Czy inna pielęgniarka realizująca świadczenia opieki zdrowotnej nie będąca pielęgniarka poz,  może otrzymać podwyżkę w sytuacji, gdy z powodu braków kadrowych świadczeniodawca nie może zatrudnić nowej pielęgniarki poz?

4.       Czy pielęgniarka realizująca świadczenia opieki zdrowotnej, w trakcie choroby, urlopu, zwolnienia z pracy, itp.  pielęgniarki poz, może otrzymywać środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń?

Należy zwrócić uwagę, iż każda pielęgniarka posiadająca dyplom i prawo wykonywania zawodu na terenie RP może realizować świadczenia opieki zdrowotnej.

Np. iniekcję domięśniową  może wykonać pielęgniarka poz oraz  pielęgniarka nie będąca pielęgniarką poz,  zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i domowych.

Z punktu widzenia zarządzających podmiotami leczniczymi oczekujemy jednoznacznej odpowiedzi  -  w tym przypadku Tak lub NIE.

Proszę przyjąć założenie, iż znane nam sa wszytkie akty prawne w tej prawie i nie oczekujemy ich cytowania i umieszczania w treści odpowiedzi.

 

Z poważaniem

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

 


⇐ Powrót