nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Laki 75+

data publikacji: 2016-09-06

 

Uprawniana lekarzy nie tworzących list aktywnych do wypisywania recept dla pacjentów 75+

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi interpretacji Komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 17.08.2016 w zakresie dotyczącym możliwości wstawiania recept pacjentom 75+ przez pozostałych lekarzy realizujących świadczenia poz u danego świadczeniodawcy (np. posiadających specjalizację z chorób wewnętrznych, ale nie tworzących list aktywnych i/lub pracujących mniej niż 5 dni w tygodniu) odbyłem telefoniczna rozmowę z Panem Bartoszem Wirkowskim z Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

W trakcie rozmowy telefonicznej Pan Bartosz Wirkowski przekazał mi stanowisko Ministerstwa Zdrowia informując, iż status lekarza poz posiadają lekarze spełniający kryteria specjalizacyjne  (art. 55 pkt 2a ustawy) oraz świadczą usługi medyczne u świadczeniodawcy  z którym NFZ zawarł umowę na realizację świadczeń w rodzaju poz. Jednocześnie przekazał jednoznacznie brzmiąca informację, iż lekarze spełniający powyższe kryteria, pracujący w niepełnym wymiarze czasu i nie tworzący listy aktywnej, mogą wystawiać recepty na leki dla pacjentów 75+ którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza poz u danego świadczeniodawcy (do lekarza który taka listę tworzy). 

Dla przykładu: lekarz posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych, pracujący np. trzy razy w tygodni u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ na świadczenia medyczne w rodzaju poz i nie tworzący własnej listy aktywnej, może wystawiać recepty pacjentom 75+, którzy u tego świadczeniodawcy złożyli deklaracje wyboru do innego lekarza poz. 

Z poważaniem

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

 


⇐ Powrót