nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Inspektor Ochrony Danych w placówce medycznej

data publikacji: 2018-10-04

 

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

SZKOLENIE ODWOŁANE

Szczegółowych informacji udziela Pani Grażyna Szymska
tel. 601 45 65 63


 Inspektor Ochrony Danych w placówce medycznej

 

18 październik 2018r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)

w godzinach 9.00 do 16.00


Cel i opis szkolenia:


Celem szkolenia jest merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie uczestnika do pełnienia zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówce medycznej.

Podczas szkolenia zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia dotyczące Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, powyższe zagadnienia zostaną omówione w kontekście funkcjonowania placówki medycznej.

 

Zostaną przekazane narzędzia i wzory pozwalające samodzielnie wykonywać audyty kontrolne oraz inne zadania związane z obowiązkami IOD.


Program szkolenia:

1. Merytoryczne omówienie przepisów RODO w specyfice funkcjonowania placówek medycznych – podstawowe zagadnienia dotyczące RODO

·         Nowe pojęcia i definicje RODO

·         Kategorie danych osobowych

·         Obowiązki administratora danych

·         Zasady przetwarzania danych osobowych

·         Współpraca z firmami zewnętrznymi – powierzenie danych

·         Rejestr czynności przetwarzania

·         Analiza ryzyka

·         Dokumentacja RODO

·         Dokumentacja medyczna


2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

·         Obowiązek wyznaczenia IOD

·         Kwalifikacje IOD

·         Sposób zgłoszenia IOD

·         Status IOD

·         Zadania IOD

·         Dokumentacja IOD

·         Odpowiedzialność IOD


3. Dokumentacja RODO

·         Inwentaryzacja procesów oraz zbiorów

·         Umowy powierzenia

·         Rejestr czynności przetwarzania danych

·         Obowiązek informacyjny

·         Ocena ryzyka

·         Polityka bezpieczeństwa

·         Instrukcje i procedury

·         Określenie zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych

·         Audyt IOD


 

4. Odpowiedzi na najczęstsze pytania


 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
- zestaw materiałów szkoleniowych i wzory dokumentów
- roczny bezpłatny dostęp do specjalnie przygotowywanej strony wsparcia dla IOD.
  (ze strony tej będzie można pobierać materiały, uzyskiwać dostęp do nagranych kursów oraz  
  wykładów, będą tam umieszczane również odpowiedzi na najczęstsze pytania)
- w cenę szkolenia zostały wliczone przerwy kawowe oraz obiad

 
Koszt udziału w konferencji dla wszystkich uczestników wynosi 470 zł netto + 23% VAT

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Mediqus Club
Numer rachunku bankowego: 22 8600 0002 0000 0098 4746 0003

Na życzenie uczestników wystawiamy faktury VAT

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

SZKOLENIE ODWOŁANE

Szczegółowych informacji udziela Pani Grażyna Szymska
tel. 601 45 65 63

Formularz rejestracji dla członków KZLO
REJESTRACJA

 
 Formularz rejestracji dla pozostałych uczestników
 REJESTRACJAZapraszamy do udziału w konferencji


⇐ Powrót