nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Konferencja dla Kadry Zarządzającej

data publikacji: 2018-10-09

 

 

KONFERENCJA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 

P R O G R A M    K O N F E R E N C J I


17 październik 2018r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)


                14.00 – 15.00

 

1. „Przewodnik po RODO w służbie zdrowia” i „Branżowy kodeks postępowania”

2. Stanowisko OIL w Krakowie dotyczące ustawy o POZ  

3. Stanowisko Prezesa NRL wobec obywatelskiego projektu ustawy przewidującego zniesienie 
    obowiązku szczepień ochronnych.


Zaproszeni goście:
Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Pan Lek. stom. Robert Stępień – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Pan Lek. med. Lech Kucharski – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Pan Lek. med. Jerzy Friediger -  Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 

15.00-15.30

1.  Nowe możliwości oprogramowania wspierającego codzienną pracę w zarządzaniu infrastrukturą IT, 
które spełnia wymagania RODO.

            Prowadzący: Piotr Wojtasik – certyfikowany trener i inżynier Axence

 

15.30 -17.00

 

1.    Rozliczenie środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych i  
   pielęgniarek/higienistek szkolnych.

2.    Czy tzw, „pielęgniarki praktyki/zabiegowe” otrzymają środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń?

3.    Nowe deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki poz.

     - Czy stare deklaracje zachowują ważność po 1 stycznia 2025 roku?

     - Zespół POZ ? – Kto potwierdza i w jaki sposób jego powstanie?

     - Czy lekarze interniści i pediatrzy zachowają uprawnienia lekarza POZ po 1 stycznia 2025 roku?

4.    Ustalenie warunków finansowych świadczeń w rodzaju POZ na 2019 rok.

5.    Kontraktowanie świadczeń AOS.

6.    Pytania, dyskusja, zakończenie konferencji.


Zaproszeni goście:

Pani Agnieszka Pietraszewska-Macheta
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych wraz z zespołem współpracowników

 

Koszt udziału w konferencji dla członków KZLO jest bezpłatny

Koszt udziału dla osób nie będących członkami KZLO wynosi 290 zł netto +23%VAT


Formularz zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej 
REJESTRACJA

 

Zapraszamy do udziału w konferencji   


⇐ Powrót