nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Pytania z Konferencji 17.10.2018r

data publikacji: 2018-10-19

 

W nawiązaniu do problemów omawianych w trakcie Konferencji w dniu 17.10.2018 roku zwróciłem się do Dyrektora Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie o odpiwiedz na zgłoszone pytania.

Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie przekażemy jej tresć wszystkim członkom KZLO i uczestnikom konferencji. 

 

 

W imieniu członków KZLO zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. W związku z koniecznością podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek, położnych, pielęgniarek/higienistek szkolnych POZ oraz oczekiwań pielęgniarek tzw. „zabiegowych/praktyki” prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w punkcie 1 i 2 możliwie w jak najkrótszym możliwym terminie.

 

1.       Rozliczenie środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych i  pielęgniarek/higienistek szkolnych POZ

a.    Czy kwota, którą jest kwotą brutto ? czy całkowitym kosztem pracodawcy (wraz z pochodnym) tzw. brutto/brutto.

b.    Kto w przypadku np. pielęgniarki POZ, która na liście aktywnej ma 500 deklaracji (liczba nie gwarantująca otrzymania środków umożliwiających wzrost podstawy wynagrodzenia o nie mniej niż 1100 zł) pokryje różnicę?

 

2.       Czy przewidziane są środki finansowe na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek tzw. zabiegowych/praktyki.

a.       Jeśli tak, to czy te środki są „znakowane” i w jakiej pozycji rozliczeniowej udostępnianej za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (przegląd szablonów rachunków dotyczących deklaracji POZ)

b.       Jakie są zasady podziału tych środków?

 

3.       Nowe deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej poz.

a.       Czy nowe deklaracje (od 1.10.2018r oddzielnie dla lekarza, pielęgniarki i położnej POZ) zbierane w placówce posiadającej umowę na świadczenie usług medycznych w rodzaju POZ w pełnym zakresie zostaną uznane jako deklaracje łącznie do tzw. zespołu POZ od dnia 01.01.2025?

b.       Czy stare deklaracje zbierane do dnia 30.09.2018 roku zachowają ważność od dnia 01.01.2025 roku w placówce posiadającej umowę na świadczenie usług medycznych w rodzaju POZ w pełnym zakresie (lekarz/pielęgniarka/położna POZ) i czy zostaną uznane jako deklaracje łącznie do tzw. zespołu POZ?

c.       Czy nowe deklaracje oddzielnie dla lekarza, pielęgniarki i położnej POZ zbierane w placówce posiadającej umowę na świadczenie usług medycznych w rodzaju POZ w nie pełnym zakresie będą ważne od dnia 01.01.2025 roku.

d.       Czy nowe deklaracje oddzielnie dla lekarza, pielęgniarki i położnej POZ zbierane w placówce posiadającej umowę na świadczenie usług medycznych w rodzaju POZ w nie pełnym zakresie będą mogły zostać wykorzystane w procesie tworzenia się tzw. zespołów POZ od dnia 01.01.2025 roku.

e.       Które z podmiotów świadczących usługi w ramach POZ, będą musiały zbierać deklaracje od nowa od dnia 01.01.2025?

f.        Zespół POZ ? – Kto potwierdza i w jaki sposób jego powstanie?

 

4.       Czy lekarze pediatrzy i interniści (aktualnie tworzący listy aktywne) zachowają prawa nabyte i będą mogli tworzyć listy aktywne od dnia 01.01.2025 roku.

 

 

Z poważaniem

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót