nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Dofinansowanie informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej

data publikacji: 2018-11-26


Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniana wniosku o dotację celową zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia (możliwych do uzyskania na podstawie Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r.) na stronach ISI w dniach 19 i 20.11.2018r. zostały umieszczone komunikaty i szczegółowa instrukcja wypełniana wniosku.

Z poważaniem

 

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

 


⇐ Powrót