nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KONFERENCJA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJEJ

data publikacji: 2019-08-05

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie in formuję, iż KZLO zostało honorowym partnerem konferencji:ELEKTRONIZACJA RYNKU ZDROWIA – STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ

Kraków,  26.09.2019 r., godz.: 9:30-16:00
TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczona ilość miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. 


 Z A P R O S Z E N I E 


Wielce Szanowni
Obecni i Przyszli Użytkownicy
Systemów Informatycznych KAMSOFT S.A.

 
Niniejszym w imieniu firm Grupy KAMSOFT i Partnerów Regionalnych zapraszamy Państwa na Konferencję:
 
ELEKTRONIZACJA RYNKU ZDROWIA – STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ
26.09.2019 r., godz.: 9:30-16:00
TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków
Plan Konferencji znajduje się w załączniku tej wiadomości.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 
Żyjemy w erze rewolucji informacyjnej i powszechnej informatyzacji wielu obszarów życia, w tym szczególnie rynku zdrowia. Wszyscy obserwujemy zachodzące przeobrażenia, zmierzające do elektronizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów zdrowotnych, prowadzących w konsekwencji do wdrażania nowoczesnych metod zarządzania zdrowiem opartych na wiedzy.
 
Budujemy w kraju e-Zdrowie i e-Społeczeństwo. Mamy już wdrożone różne e-Dokumenty, jak e-Recepta, e-Zlecenia, e-Zwolnienia, e-Skierowania, ale do ich pełnej eksploatacji droga jest jeszcze daleka. Chcemy Państwu pokazać jak efektywnie korzystać z najnowszych technologii informacyjnych, ponieważ od elektronizacji rynku zdrowia nie ma już odwrotu.
 
Dlaczego nie ma odwrotu?
 
Główną przyczyną nie jest bynajmniej ślepy pęd do informatyzacji wszystkiego co nas otacza, lecz coraz bardziej skomplikowany świat chorób, w tym przede wszystkim choroby cywilizacyjne, których leczenie wymaga stosowania najbardziej wyrafinowanych, długoczasowych i wielowymiarowych technologii zdrowotnych.
 
Właśnie ta kompleksowość i długofalowość leczenia skomplikowanych chorób cywilizacyjnych stanie się w najbliższych latach istotą nowoczesnej medycyny. Przyszłe technologie leczenia będą przypominały „zdrowotne linie produkcyjne”, na których chory pacjent będzie poddawany kompleksowej opiece naprawczej, a zdrowy pacjent będzie zabezpieczany przed zachorowaniem.
 
Przyszłe technologie zdrowotne wspomagać będą Personalizowaną i Koordynowaną Opieką Zdrowotną, gdzie w procesie kompleksowego leczenia dostosowanej do modelu pacjenta, będzie uczestniczyło wielu lekarzy, z różnych zakątków kraju, a nierzadko również z zagranicy.
 
Do takich nowoczesnych metod kompleksowego leczenia należy przygotować odpowiednie technologie informacyjne, aby lekarz przejmujący pacjenta od innego lekarza, miał natychmiast pełny obraz dotychczasowej historii zdrowia i choroby oraz mógł stosować skuteczne technologie zapobiegawcze lub naprawcze.
 
Jednak nowoczesne technologie zdrowotne, wymagają przygotowania równie nowoczesnych placówek medycznych, zdolnych do efektywnego wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki, dlatego takie placówki trzeba jak najszybciej budować.
 
Firma KAMSOFT już wiele lat temu informowała, iż w bliżej nieokreślonej przyszłości przyjdzie czas, kiedy pojawi się potrzeba kompleksowego i długofalowego wspomagania zarządzania zdrowiem, zarówno w rozumieniu zarządzania zdrowiem pacjenta, rodziny i społeczeństwa, jak i w rozumieniu zarządzania placówką medyczną. Było pewne, że przyjdzie czas na automatykę i robotykę rynku zdrowia, czas na inteligentne algorytmy leczenia, bo taki jest kierunek rozwoju cywilizacyjnego. Taki czas właśnie nadchodzi i warto się dobrze przygotować.
 
Podczas konferencji przedstawimy Państwu, nie tylko nowoczesne systemy informatyczne komunikujące się ze światem zewnętrznym, ale przede wszystkim nowoczesne metodyki wspomagania zdrowia  pacjentów.
 
Konferencja jest przeznaczona dla placówek medycznych użytkujących systemy informatyczne produkcji KAMSOFT, a także dla placówek  medycznych, które są zainteresowane współpracą z KAMSOFT.
 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w Konferencji, prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej pod adresem: 
http://www.osoz.pl/Krakow2019.
 
W przypadku jakichkolwiek niejasności, wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt mailowy na następujące adresy:

 
 
Z wyrazami głębokiego uszanowania!
Dr inż. Zygmunt Kamiński – KAMSOFT S.A.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

>> REJESTRACJA <<

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót