nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Konferencja dla Kadry Zarządzającej 21.11.2019

data publikacji: 2019-11-10

 

 

P R O G R A M    K O N F E R E N C J I

  

21 listopad 2019r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)


14.00 – 14.30

Zaproszeni goście:
Sz. Pan  Adam Jędrzejczyk
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie z zespołem współpracowników

14.30 – 16.30


Zaproszeni goście:

Sz. Pani Agnieszka Pietraszewska-Macheta
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych MOW NFZ w Krakowie z zespołem współpracowników

Sz. Pan Tomasz Filarski
Kierownik Działu skarg i wniosków

16.30 – 17.30


Zaproszeni goście:
Pani Justyna Pancerow i Pan Bartłomiej Chmielewski
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) - Warszawa


17.30 - 18.00

 

Udział członków KZLO w konferencji jest bezpłatny
Formularz zgłoszenia dla członków KZLO
REJESTRACJA

 

 Zgłoszenia dla osób nie będących członkami KZLO
Koszt udziału w konferencji 290 zł netto + 23% VAT

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Mediqus Club
 Numer rachunku bankowego: 22 8600 0002 0000 0098 4746 0003
REJESTRACJA 

Na życzenie uczestników wystawiamy faktury VAT

 

Zapraszamy do udziału w konferencji

 

 

 


⇐ Powrót