nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT

data publikacji: 2020-03-19

 Szanowni Państwo !

  

W związku z licznymi pytaniami w sprawie możliwości zaopatrzenia w środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące, uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego pisma formularza.

 

Dane otrzymane z poszczególnych podmiotów leczniczych pozwolą na oszacowanie aktualnych zapasów i potrzeb przez placówki świadczące usługi medyczne w rodzaju poz.

 

Wyżej w/w dane zostaną przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Inspektora Sanitarnego oraz MOW NFZ w Krakowie, w celu przedstawienia zagrożeń wynikających z braków w zaopatrzeniu w podstawowe środki ochrony osobistej i płyny dezynfekcyjne. Zwrócimy się z prośbą o dostarczenie do naszych podmiotów leczniczych w trybie pilnym, zamawianych materiałów i środków w niezbędnej ilości w celu zachowania ciągłości w udzielaniu świadczeń medycznych w rodzaju POZ.

 

Wypełniony formularz proszę przesłać zwrotnie na adres biuro@kzlo.pl
lub
faxem nr tel. 12 371 19 33 do dnia 20.03.2020 (do godz. 16.00)

 

FORMULARZ

 

Z poważaniem


      Dr Jerzy Radziszowski

Koordynator Ds. Organizacyjnych

 


⇐ Powrót