nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Koronawirus: Kiedy przysługuje prawo do zasiłku za czas kwarantanny?

data publikacji: 2020-04-09

 Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami dotyczacymi wystawiania zwolnień lekarskich e-ZLA  poniżej przesyłam do pobrania plik z najbardziej aktualnymi na chwile obecna wyjaśnieniami.

plik do pobrania

Proszę o zapoznanie sie z treścią artykułu.Uzupełnienie aktualizacja 10.10.2020 godz. 12:50

Informacje dotyczące obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Polski z zagranicy:

Każdy obywatel wjeżdżający na terytorium Polski wypełnia obowiązkowo w momencie przekraczania granicy dokument, w którym wskazuje miejsce, gdzie będzie odbywał 14 dniową kwarantannę. W tej deklaracji podaje dane wszystkich osób, z którymi w tym okresie będzie przebywał (np. w miejscu zamieszkania). Jeżeli po dotarciu do miejsca odbywania kwarantanny (najczęściej do domu) okaże się, że jest więcej osób, niż podał w trakcie przekraczania granicy, to jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Sanepid-em (najlepiej wysłać mail: na adres ep@pssekrakow.pl, a w razie braku możliwości telefonicznie) i uzupełnić wykaz osób. Wszystkie osoby mieszkające z osobą, która powróciła z zagranicy objęte są obowiązkową kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej. Osoby objęte kwarantanną otrzymają zwrotnie na podany adres mailowy decyzję administracyjną o objęciu kwarantanną. Ponadto informacja o objęciu kwarantanną dotycząca osób przebywających pod wskazanym adresem jest umieszczana w systemie EWP i przekazywana między innymi do ZUS. Wszystkie osoby aktywne zawodowo wykazane w EWP objęte kwarantanną nie wymagają e-ZLA. Za czas kwarantanny na podstawie decyzji ubezpieczony ma prawo do świadczeń na ogólnych zasadach.

 

Koordynator ds. organziacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


⇐ Powrót