nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Ważne komunikaty dla POZ

data publikacji: 2020-09-09


Komunikat 1

Dotyczy: Zwalnianie z izolacji domowej

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zasad zwalniania z izolacji domowej oraz innych kwestii związanych z rola lekarza POZ w walce z pandemia przesyłam poniżej bezpośredni link do strony Ministerstwa Zdrowia, z której można pobrać plik zawierający szczegółowe informacje dotyczące strategii walki z pandemią Covid-19.jesień 2020

 

Link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/jesienna-strategia-walki-z-epidemia-koronawirusa

Plik do pobrania: strategia  walki z epidemia koronawirusa jesień 2020

 

(Uwaga. Str. 7, Włączenie POZ do systemu testowania – jest już nieaktualny. Decyzję o przeprowadzeniu testu będzie można podjąć w trakcie II teleporady, w przypadku istnienia objawów – czekamy na doprecyzowanie zmian.)

 

Komunikat 2

Dotyczy: Wykaz punktów wymazowych w małopolsce

Link: https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/punkty-wymazowe-dla-osob-ktore-musza-wykonac-test-w-kierunku-covid-19,383.html

 

Komunikat 3

Dotyczy: Funkcjonowanie dwóch wzorów deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej poz

Deklaracje wyboru do lekarza/pielęgniarki/położnej POZ składane przez pacjentów z pośrednictwem IKP następnie odbierane i drukowane przez zakłady lecznicze z wykorzystaniem portalu www.gabinet.gov.pl maja nieprawidłowy wzór – inny niż obowiązujący od 1 lipca 2020r.

 

Powstała zatem uzasadniona wątpliwość, czy takie deklaracje są ważne i nie będą kwestionowane w trakcie kontroli przez NFZ. Mając na uwadze powyższe zwróciłem się z prośbą o interpretację i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji do MOW NFZ w Krakowie – odpowiedź poniżej.

 

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, że przekazane przez Pana wzory deklaracji lekarza POZ zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  (Deklaracja_gabinet_gov.pl) i obowiązywały od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., natomiast od 1 lipca 2020 r.  obowiązują wzory deklaracji wyboru wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Deklaracja_IKP),

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.1182) obydwa wzory do odwołania  umożliwiają składanie przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza POZ.

W załączeniu przekazuje linki do ww. rozporządzenia oraz komunikatu wydanego w tej sprawie przez Centralę NFZ.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001182

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nowe-wzory-deklaracji-wyboru-swiadczeniodawcy-w-poz,7758.html

Wobec powyższego nie ma zatem wątpliwości, że deklaracje złożone na obydwu wzorach są ważne.

 Z poważaniem

Agnieszka Pietraszewska-Macheta
Zastępca dyrektora MOW NFZ ds. Służb Mundurowych

 

Z poważaniem

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

 

 


⇐ Powrót