nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT 3

data publikacji: 2020-10-08

 

 

Szanowni Państwo !

 

W dniiu 7 października 2020 r zwróciłem się  do Dyrektora CSIOZ z prośbą o wprowadzenie zmian w systemie gabinet.gov.pl zgłaszanych przez lekarzy.

 

1. Zlecenie badań > Wyszukaj

Wprowadzenie funkcjonalności automatycznego wyświetlania listy wyników badań pacjentów, którym lekarze danej placówki POZ zlecili badanie w kierunku SARS-CoV-2 z uwzględnieniem statusu: w trakcie badania / ujemny / dodatni.

Status w trakcie badania jest niezbędny – jest to informacja dla lekarza, iż pacjent zgłosił się na zlecone badanie !

Obecnie trzeba wprowadzać każdorazowo dane pacjenta w celu uzyskania wglądu do wyników badania. W przypadku nieobecności lekarza zlecającego badanie inny lekarz nie będzie miał wiedzy komu ma sprawdzić wynik badania.

Ze względu na ilość zachorowań i  zlecanych badań indywidualne sprawdzanie wyników badań dla każdego pacjenta oddzielnie jest czasochłonne.

 

2. Raporty o kwarantannie > Wyszukaj  (funkcjonalność już dodana)

 

 

Wprowadzenie funkcjonalności automatycznego wyświetlania listy pacjentów (bez konieczności wpisywania każdorazowo numeru PESEL), objętych: izolacją, kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym, pozostających pod opieką lekarza POZ w danej placówce medycznej.

Jest to niezwykle istotne z punktu widzenie bezpieczeństwa personelu medycznego świadczącego usługi medyczne zwłaszcza w warunkach domowych..

 

3. Izolacje > Stwórz nową

W przypadku próby ustanowienia nowej izolacji pacjenta pojawia się komunikat jak w załączniku. Prosimy o podanie przyczyny odmowy objęcia izolacją. (w tym przypadku jest to brak uprawnien dla lekarza POZ!)

>>  Komunikat << 

 Z poważaniem

 

Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski


 


⇐ Powrót