nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT 1

data publikacji: 2020-10-15

 

Poniżej zamieszczam odpowiedź z PPIS w Krakowie

 


Szanowny Panie Doktorze,

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 607, z późn. zm.) okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Z powyższego wynika, że kwarantanna nie może ulec zakończeniu w przypadku wspólnego zamieszkiwania z osobami poddanymi obowiązkowi izolacji. W takim przypadku mamy cały czas do czynienia ze stycznością ze źródłem zakażenia. Wówczas, co do zasady, kwarantanna ulega zakończeniu po 10 dniach od dnia następującego po zakończeniu izolacji / przeprowadzenia testu w kierunku COVID-19 w wyniku którego uzyskano wynik ujemny.Z poważaniem,

Paweł Wereszczyński
radca prawny
Sekcja Organizacyjno-Prawna
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
tel. (12)   644-91-33 wew. 150
fax (12)   684-39-99
e-mail     op@pssekrakow.pl

 


⇐ Powrót