nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT 1

data publikacji: 2020-10-17

 

Tracimy kontrolę nad pacjentami w POZ

 

Zaniechanie wydawania decyzji administracyjnych o obowiązkowej izolacji przez PPIS jest jedną z przyczyn gwałtownych wzrostów zachorowań na Covid-19.

            Wystawiane druków e-ZLA pacjentom podejrzanym o zakażenie lub chorych na Covid-19, nie stanowi podstawy do ich monitorowania przez Sanepid, Policję i monitoring elektroniczny. Zatem chory nie ma istotnych ograniczeń w swobodnym poruszaniu się, przemieszczaniu i transmisji wirusa w otoczeniu.

W przypadku podejrzenia/stwierdzenia choroby zakaźnej lekarz wypełnia i przekazuje do PPIS druk ZLK-1. W obecnej sytuacji, gwałtownego wzrostu liczby zachorowań, wypełnienie druku ZLK-1 w aplikacji gabinet.gov.pl, powinno automatycznie generować decyzję administracyjną o objęciu obowiązkowa izolacją.

Bezsprzecznie obowiązkiem lekarza jest (mając na uwadze stan zdrowia pacjenta) podjęcie decyzji o miejscu tej izolacji tj. w warunkach domowych, szpitalu lub izolatorium. Należy zwrócić uwagę, iż lekarz nie ma żadnego prawa do monitorowania i egzekwowania leczenia w warunkach obowiązkowej izolacji. Wystawienie przez lekarza orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy, czyli druku ZLA, także nie stanowi podstawy do takich działań i podlega jedynie kontroli przez Głównego Lekarza Orzecznika ZUS.

Informacja o objęciu izolacją pacjenta jest dostępna dla lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl wyłącznie po wpisaniu przez laboratorium do systemu EWP dodatniego wyniku badania (tylko, gdy płatnikiem jest NFZ) i niestety nie jest tożsama z wydaniem decyzji administracyjnej objęciu obowiązkowa izolacją.  Aktualnie czas oczekiwania na pobranie wymazu znacznie się wydłużył, w konsekwencji wynik badania w gabinet.gov.pl pojawia się po kilku dniach. Zatem powiązanie wydawania decyzji administracyjnej o obowiązkowej izolacji z wystawieniem druku ZLK-1 jest jak najbardziej zasadne.

W aplikacji gabinet.gov.pl lekarz POZ może utworzyć decyzję o konieczności obowiązkowej izolacji, przedłużyć ją lub zakończyć (np. gdy pacjent zgłosi się z dodatnim wynikiem badania, którego nie ma w EWP - badania prywatne, inny płatnik niż NFZ) wyłącznie w przypadku, gdy pacjent zgłosi się do lekarza z własnej inicjatywy. W przeciwnym razie, taki pacjent jest całkowicie poza kontrola epidemiologiczną. Nie jest to jednak decyzja administracyjna poddania się obowiązkowej izolacji pacjenta na czas leczenia. Należy zaznaczyć, iż każda decyzja w gabinet.gov.pl ma nadany indywidualny numer. Zatem nie ma żadnych przeszkód, aby nadać jej status decyzji administracyjnej.

      Dodatkowym argumentem za wydawaniem takiej decyzji w formie elektronicznej jest dostępność dla wszystkich zainteresowanych dla pacjenta w IKP, lekarza w gabinet.gov.pl, Sanepid i ZUS – w EWP. W konsekwencji przyczyni się do znacznego usprawnienia przepływu informacji i zmniejszy obciążenia biurokratyczne wszystkich zainteresowanych.

Wydanie tej jednej decyzji administracyjnej o objęciu obowiązkową izolacją pacjenta rozwiązuje wszelkie sprawy związane z monitorowaniem pacjenta przez odpowiednie służby, uprawnia do ubiegania się o wypłatę zasiłku zarówno chorego, jak i jego rodziny z ZUS i nie jest wymagany druk e-ZLA (L-4).

 

Niezbędne są jednoczasowe i skoordynowane działania zmierzające do spowolnienia wzrostu liczby zakażeń i zwiększenia bazy łóżek szpitalnych.

 

Z poważaniem


               Dr Jerzy Radziszowski
   Koordynator ds.Organizacyjnych
 KZLO

 


⇐ Powrót