nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

PUNKT WYMAZOWY DLA MEDYKÓW OTWARTY

data publikacji: 2020-10-29

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Medycy !


Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.10.2020 roku na wewnętrznym parkingu Centrum Medycznego Diamed w Krakowie, przy ul. Alberta Schweitzera 7, został uruchomiony dedykowany dla medyków punkt pobierania materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2. Poza kolejnością przyjmowane będą osoby wykonujące zawody medyczne: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, kierowcy ambulansów, laboranci medyczni, technicy elektroradiologii, farmaceuci oraz fizjoterapeuci, wyłącznie po okazaniu prawa wykonywania zawodu. Osoby wykonujące inne zawody medyczne nie posiadające prawa wykonywania zawodu, proszone są o okazanie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę potwierdzającego zatrudnienie w zakładzie leczniczym lub pokrewnym.

Badania wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza w aplikacji www.gabinet.gov.pl są bezpłatne i finansowane przez MOW NFZ w Krakowie.

Godziny pobierania materiału do badań są odstępne na stronie internetowej www.cmdiamed.pl  - Punkt Wymazowy Covid-19

Uwaga !!!

Ze względu na ruch jednokierunkowy, odbywający się ulicą Alberta Schweitzera, osoby zgłaszające się na badania proszone są o pozostawianie samochodu na parkingu przy ul. Rafała Czerwiakowskiego i dojście pieszo (około 150 m) do punktu pobierania materiału.

Jednocześnie informuję, iż pomimo starań KZLO oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie nasze prośby o umożliwienie wykonywania badań poza kolejnością przez medyków w dotychczasowych punktach pobrań pozostały bez odpowiedzi ze strony Wojewody Małopolskiego.

 


 

 Z poważaniem

                Dr Jerzy Radziszowski
   Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO

 


⇐ Powrót