nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Kontrole telefoniczne NFZ

data publikacji: 2020-11-04

 

Sz. Państwo!

 

Naczelnik Wydziału Kontroli VI w Krakowie rozesłał pisma do podmiotów POZ po rzekomo przeprowadzonej kontroli dostępności telefonicznej do świadczeń lekarza POZ. Co spowodowało olbrzymie oburzenie zarządzających placówkami świadczącymi usługi w rodzaju POZ. W związku z licznymi prośbami zajęcia stanowiska w tej sprawie, proszę o przesłanie skanów pism na adres e-mail biuro@kzlo.pl . Z treści pism oraz informacji przekazanych w e-mailu wynika, iż nie ma konieczność udzielania odpowiedzi na przesłane pisma.  Po zapoznaniu się z treścią wszystkich pism podejmiemy decyzje o zajęciu stanowiska w w/w sprawie.

Z poważaniem

 

                Dr Jerzy Radziszowski
   Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO


⇐ Powrót