nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT - 1

data publikacji: 2021-01-08

 

Sz. Państwo !

Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego negatywnie opiniuje zasady organizacji szczepień pracowników sektora medycznego POZ przeciwko COVID-19.

 

Stoimy na stanowisku, iż szczepienia personelu powinny odbywać się w macierzystych zakładach leczniczych POZ. Oddelegowywanie pracowników w celu dokonania szczepienia w innym zakładzie leczniczym, jest niezasadne z punktu widzenia epidemiologicznego oraz powoduje absencję w pracy na bliżej nieokreślony czas. W konsekwencji ogranicza to dostępność do świadczeń medycznych w placówkach POZ i będzie miało negatywny wpływ na organizację udzielania świadczeń. Niezrozumiały jest fakt prowadzenia szczepień pracowników POZ jedynie w wybranych, zewnętrznych zakładach leczniczych, a w najbliższej przyszłości to właśnie zakłady POZ mają stanowić miejsce masowych szczepień pacjentów. 

W związku z licznymi informacjami zwiazanymi z ograniczeniem dostepu pracowników medycznych POZ do szczepień przeciwko Covid-19 w tzw. "szpitalach węzłowych" skierowałem pismo do Dyrektora MOW NFZ w Krakowie w tej sprawie o treści jak niżej. 

 

W imieniu Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwracam się z prośbą o usprawnienie zgłaszania personelu do szczepień przeciwko Covid-19. Aktualnie różnorodne formy zgłaszania personelu do szczepień w tzw. „szpitalach węzłowych” oraz bezpośrednio przez stronę https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/  nie generują potwierdzenia przyjęcia wysłanej listy i nie informują o planowanym terminie szczepienia. Wielokrotne próby kontaktów telefonicznych na wskazane numery i/lub adresy skrzynek pocztowych „szpitali węzłowych” pozostają bez odpowiedzi.  Konieczne wydaje się wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego, umożliwiającego personelowi medycznemu rejestrację na szczepienia w ustalonym terminie.

Niebawem mają rozpocząć się szczepienia kolejnej grupy pacjentów w punktach szczepień POZ, tymczasem personel POZ nie został zaszczepiony (zabezpieczony) i z przyczyn w/w wymienionych nawet nie mamy informacji w jakim terminie może być szczepiony.

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o umożliwienie szczepienia personelu POZ (w naszych punktach szczepień) na zasadach i warunkach przyjętych dla Grupy 0 - po otrzymaniu szczepionek, w pierwszej kolejności.

Została uruchomiona kampania informacyjna skierowana do pacjentów dotycząca szczepień przeciwko Covid-19. Pracownicy infolinii informują pacjentów, aby telefonowali do przychodni POZ, gdzie mogą uzyskać informacje i zapisać się na szczepienie. Pacjenci domagają się, zgodnie z przekazanymi informacjami przez infolinię, zarejestrowania, zapisania się na listę kolejkową. Wobec braku funkcjonalności systemów informatycznych dedykowanych do obsługi szczepień nie jesteśmy na dzień dzisiejszy rejestrować pacjentów. Nadmierne rozbudzanie oczekiwań społecznych w odniesieniu do realnych możliwości systemu (na tym etapie przygotowań) wydaje się niewłaściwe i może mieć negatywne skutki. Ponadto jest powodem wielu niepotrzebnych, negatywnych napięć w relacji pacjent-personel medyczny. Konieczne jest przekazywanie prostych i precyzyjnych informacji społeczeństwu, kto i w jakim terminie może zostać zarejestrowany na szczepienie przeciwko Covid-19 i kiedy takie szczepienie może zostać wykonane.
        Wobec szczególnych zasad przechowywania i możliwości wykorzystania szczepionki w określonym przedziale czasowym, (w celu zabezpieczenia przed utratą dawek szczepionki), konieczne jest wprowadzenie mechanizmów kontrolnych/dyscyplinujących. Wielu pacjentów nie zgłasza się na umówione i potwierdzone terminy wizyt szczepiennych, lekarskich, badań itd. Mając na uwadze powyższe, konieczne będzie opracowanie stosownej procedury i podanie jej do publicznej wiadomości, dotyczącej postępowania z pacjentami, którzy nie zgłosili się na umówioną wizytę szczepienną.

  

Z poważaniem
 Dr Jerzy Radziszowski

 

Koordynator Ds. Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO

 

Pismo do pobrania.

 

 

 

 


⇐ Powrót