nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Komunikat

data publikacji: 2021-01-14

Szanowni Państwo!

W zwiazku z licznymi sygnałami dotyczącymi awarii systemów informatycznych e-rejestracja, i gabinet.gov.pl zwróciłem się (e-mail) z informacją do NFZ oraz CEZ o treści jak niżej:

W imieniu Członków KZLO

Uprzejmie informuję, w imieniu zakładów POZ, iż dotrzymanie terminu utworzenia grafików na szczepienia przeciwko Covid-19 w aplikacji https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/  jest niemożliwe w związku z nieprawidłowym działaniem systemu. Nadal nie jest możliwe generowanie terminarzy (slotów) w aplikacji  – system nie działa.

Mając na uwadze powyższe proponuję zaprzestanie prowadzenia kampanii medialnej do czasu przywrócenia funkcjonalności systemów.

 

Obecny stan przygotowań systemów, uniemożliwia wprowadzanie danych i spełnienia nałożonych na nasze podmioty obowiązków administracyjnych.

Z poważaniem
 Dr Jerzy Radziszowski

 

Koordynator Ds. Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO

 


⇐ Powrót