nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Komunikat MF do podmiotów wykonujących działalność lecznicza

data publikacji: 2022-01-09

 

 

Szanowni Państwo!

W portalu ISI MOW NFZ w Krakowie w dniu 08.01.2022r zamieścił komunikat o treści jak niżej

 

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

W załączeniu przekazujemy komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań wskazanych w komunikacie Ministerstwa Finansów w celu otrzymania przez Państwa pracowników należnego wynagrodzenia ustalonego w prawidłowej wysokości.

 

Treść komunikatu:

"Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu i kolejnych miesiącach 2022 r.

 

Zaliczka za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobrana w wysokości nie wyższej niż na zasadach działających w zeszłym roku, tj. do 31 grudnia 2021 r. W efekcie, wynagrodzenia wypłacane ww. pracownikom „na rękę” (netto), nie będą niższe niż gdyby były im wypłacane na zasadach z poprzedniego roku.

 

Zaliczki na podatek dochodowy pobierane przez płatników po 7 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Z związku z czym prosimy płatników o pilne skorygowanie naliczonych wynagrodzeń przed najbliższą wypłatą.

 

Zaliczki na podatek dochodowy pobrane w wyższej wysokości, muszą zostać przeliczone ponownie, a różnica powinna być przez płatnika niezwłocznie zwrócona podatnikowi. Tym samym, pracownicy będą otrzymać korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metody pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu.

 

Na stronie podatki.gov.pl są umieszczane informacje na temat pobierania zaliczek według nowych zasad, w tym schemat obliczania, materiał szczegółowo wyjaśniający zmiany w rozliczeniu wypłacanych w styczniu wynagrodzeń oraz sposób dokonywania i wypłaty pracownikom ew. korekt."

 

Komunikat MZ    < do pobrania >

 

W dniu 09.01.2022 MOW NFZ w Krakowie na stronach ISI umiescił kolejny komunikat o treści jak niżej:

 

Informacja dotycząca rozliczeń wynagrodzeń

W uzupełnieniu komunikatu przesłanego w dn. 8 stycznia 2022 r. oraz zdiagnozowanej sytuacji otrzymania w styczniu br. przez cześć pracowników niższych niż w ubiegłym roku wypłat wynagrodzenia netto informuje się, że powodem niższych wypłat były m.in. niepotrzebnie złożony wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub brak pobrania przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek.

Od soboty, 8. stycznia, obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, które zmienia zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. W jego efekcie wynagrodzenia wypłacane „na rękę” (netto) pracownikom i zleceniobiorcom osiągającym miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, nie będą niższe niż w ubiegłym roku.

Ze względu na to, że część przelewów wynagrodzeń mogła zostać zlecona jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia, w najbliższych dniach niektórzy z ww. pracowników lub zleceniobiorców mogą jeszcze otrzymać przelew na niższą kwotę wynagrodzenia niż wynikająca z obowiązujących przepisów. Jeśli pracownik lub zleceniobiorca otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, niezwłocznie dostanie wyrównanie. Zostanie ono zrealizowane osobnym przelewem.

Wypłata wyrównań rozpocznie się w poniedziałek, 10. stycznia. Wystosowano do płatników apel o pilne skorygowanie naliczonych wynagrodzeń.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących powyższego rozwiązania zachęcamy do kontaktu.

Począwszy od dnia dzisiejszego poniedziałku 10 stycznia Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają codziennie w godz. 8.00-20.00 na livechat dla przedstawicieli placówek medycznych. Spotkanie on-line na temat zmian w zaliczkach jest dedykowane księgowym (działy płac).

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
www.mf.gov.plwww.podatki.gov.plwww.wiecejwportfelach.gov.pl oraz kanałach social media, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o reformie podatkowej Polski Ład.

 

Koordynator Ds. Organizacyjnych

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO

 


⇐ Powrót