nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Wybór formy opodatkowania osób wykonujących zawody medyczne

data publikacji: 2022-01-19

 

 

Szanowni Państwo!

Przypominam, iż 20 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia wniosku o zmianę formy opodatkowania w przypadku osób, które dotychczas rozliczały się w formie karty podatkowej. Złożenie wniosku w terminie do 20 stycznia 2022 r. pozwoli wybrać jedną z poniższych form rozliczania:

 

  1. 19-procentowy podatek liniowy,
  2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  3. podatek dochodowy według zasad ogólnych.

 

Osoby dotychczas rozliczające się z fiskusem za pomocą karty podatkowej, które nie dokonają do 20 stycznia 2022 r. wyboru innej formy opodatkowania a jednocześnie nie będą spełniały warunków do kontynuacji rozliczenia tą metodą, otrzymają od naczelnika urzędu skarbowego odmowną decyzję w sprawie karty podatkowej. Po wydaniu takiej decyzji – jedynymi dostępnymi formami opodatkowania będą:

 

  1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub
  2. podatek dochodowy według zasad ogólnych.

Powyższe oznacza, że w takim przypadku nie będzie możliwości wyboru w 2022 r. podatku liniowego.

 

W 2022 r. z karty podatkowej będą mogli skorzystać jedynie lekarze, którzy będą świadczyć usługi bezpośrednio na rzecz pacjentów (prywatnych osób fizycznych) i korzystali dotychczas z tej formy opodatkowania.

W załączeniu przesyłam pismo w tej sprawie Sekretarza Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  < pobierz > 

 

 

Koordynator Ds. Organizacyjnych

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO


⇐ Powrót