nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Stanowisko KZLO w Krakowie dotyczące wypowiedzi Premiera RP z dnia 21.01.2022

data publikacji: 2022-01-23

 

Stanowisko Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego w Krakowie

w zawiązku z wypowiedzią Premiera Rządu Polskiego
Pana Mateusza Morawieckiego w dniu 21.01.2022r

 

Zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ opisanych Zarządzeniu Prezesa NFZ  Nr 160/2021/DSOZ i realizowanych przez zakłady lecznicze posiadające umowy zawarte z NFZ czytamy:

„Organizacja udzielania świadczeń i dostępność do świadczeń lekarza poz


§ 14.
2. Świadczenia realizowane są w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – przez porady udzielane w domu świadczeniobiorcy; dni i godziny przyjęć, w tym czas przeznaczony na realizację porad udzielanych w warunkach domowych, określa harmonogram pracy lekarza”.

 

Zapowiedziany przez Premiera Rządu Polskiego, Pana Mateusza Morawieckiego „mechanizm” realizowania wizyt domowych oraz badanie przez lekarza POZ, każdego pacjenta z dodatnim wynikiem wymazu, mającego co najmniej 60 lat, w ciągu 48 godzin jest medycznie nieuzasadniony, niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie zapisami umowy z NFZ oraz nie możliwy do zrealizowania.

Bezkrytyczna realizacja proponowanego „mechanizmu”, bez uwzględnienia nasilenia objawów klinicznych przebiegu zakażenia Covid-19 oraz schorzeń współistniejących może spowodować katastrofalne skutki dla pacjentów. Dla przykładu: pacjent z potwierdzonym zakażeniem Covid-19, mający 61 lat, zaszczepiony 3 dawkami szczepionki bez objawów (lub z łagodnym przebiegiem zakażenia) miałby prawo do wizyty domowej w pierwszej kolejności, przed np. pacjentem 49-letnim z ciężkim przebiegiem zakażenia Covid-19 i schorzeniami współistniejącymi.

Należy ponadto zwrócić uwagę jaki wpływ miałby zaproponowany „mechanizm”  na dostępność do świadczeń udzielanych przez lekarzy POZ.

Lekarz w godzinach pracy byłby w stanie zrealizować 6-8 wizyt domowych. Średni czas wizyty domowej z uwzględnieniem dojazdu i zachowaniem reżimu sanitarnego wynosi średnio 45-60 min. (w obszarach o niskim poziomie zurbanizowania jest niekiedy znacznie dłuższy).

W tym samym czasie, lekarz w gabinecie jest w stanie przy właściwej organizacji pracy przyjąć od 4 do 6 pacjentów na godzinę, czyli około 40-50 pacjentów dziennie. Bez wątpienia realizacja proponowanego „mechanizmu” w kilka dni doprowadzi do gwałtownego spadku liczby udzielanych porad w gabinetach lekarzy oraz całkowitej niewydolności POZ z powodu braku dostępności do lekarzy. Należy, także zwrócić uwagę na znacznie większe możliwości diagnostyczne lekarza świadczącego usługi medyczne w gabinecie lekarskim podmiotu leczniczego (dostęp do badań RTG, USG, EKG, badań laboratoryjnych, nadzoru nad pacjentem przez personel pielęgniarski itd.) w porównaniu do świadczenia udzielanego w trakcie wizyty domowej.

Wypowiedź Premiera Rządu Polskiego Pana Mateusza Morawieckiego, o treści jak niżej, uważamy za nieuprawnioną, nieuzasadnioną względami medycznymi, pozbawioną podstaw prawnych, skrajnie nieodpowiedzialną, szkodliwą społecznie, a przede wszystkim nie możliwą do zrealizowania.

Wypowiedź Premiera Pana Mateusza Morawieckiego w trakcie konferencji:

„Wdrażamy taki mechanizm, procedurę, że każdy, kto jest przetestowany pozytywnie, każdy pacjent obywatel mający co najmniej 60 lat, który ma koronawirusa, będzie mógł w ciągu 48 godzin być zbadany przez lekarza pierwszego kontaktu” - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki” Premier dodał, że: „będzie możliwość zbadania również w domu, ponieważ osobom starszym i schorowanym ciężko jest opuszczać dom. - Dla wielu starszych ludzi to bardzo ważne, by lekarz stetoskopem przebadał, czy coś tam już niedobrego dzieje się w płucach” .

W naszym przekonaniu wypowiedź Premiera jest rozpaczliwą próbą szukania winnych i przeniesienia odpowiedzialności na lekarzy POZ za zaniechania i fatalne zarządzanie systemem opieki zdrowotnej w czasie trwania pandemii. Rząd kierowany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego był całkowicie głuchy na apele środowiska medycznego w sprawie wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie masowych zachorowań na Covid-19.

Teraz, stojąc w obliczu widocznych skutków własnych zaniechań dla społeczeństwa, w panice, próbuje wprowadzać nic nie znaczące „mechanizmy” i przenieść odpowiedzialność na personel medyczny - w szczególności lekarzy POZ.

Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego w Krakowie rekomenduje udzielanie świadczeń medycznych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na zasadach określonych w umowie zawartej z NFZ, zgodnie z aktualna wiedzą medyczną oraz obowiązującymi standardami. O kolejności udzielania świadczeń medycznych pacjentom powinien decydować wyłącznie lekarz, w żadnym razie urzędnik, nawet najwyższego szczebla.

Koordynator Ds. Organizacyjnych

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO


⇐ Powrót