nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Ustawa o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

data publikacji: 2022-02-08

 

Sz. Państwo!

 

W związku z wejściem w życie poniżej wymienionych aktów prawnych, podmioty udzielające świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się zmniejszenia opłat za gaz.

 

 

USTAWA

z dnia 26 stycznia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu1.


Dziennik Ustaw, poz. 202

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu.


Dziennik Ustaw, poz. 212

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z oczekiwaniem przedstawicieli środowisk medycznych Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Naczelna Izba Lekarska oraz Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego w Krakowie jednogłośnie postulowały o wprowadzenie przepisów umożliwiającym obniżenie stawek za gaz dla wszystkich podmiotów świadczących usługi medyczne.

 

Podmioty lecznicze zainteresowane obniżką ceny paliwa gazowego proszę o szczegółowe zapoznanie się z w/w aktami prawnymi i złożenie właściwego wniosku.

 

Lek. med. Jerzy Radziszowski
Koordynator Ds. Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO


⇐ Powrót