nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Komunikat dotyczący dostosowania systemu informatycznego NFZ do integracji z systemem

data publikacji: 2023-02-14

 

Sz. Państwo !

W dniu 03.02.2023 na stronach ISI został zamieszczony:
Komunikat dotyczący dostosowania systemu informatycznego NFZ do integracji z systemem Centrum e-Zdrowia- PILNE

W wyniku weryfikacji umów POZ stwierdzono niezgodności dotyczące części V, VII oraz VIII kodów resortowych komórek organizacyjnych, wskazanych w umowie o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w porównaniu z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) i//lub niewłaściwego wpisu w RPWDL. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Świadczeniodawcy zostali zobowiązani do skorygowania danych w terminie do dnia 15.02.2023.

Członkowie KZLO, wobec braku możliwości kontaktu telefonicznego z MOW NFZ, na wskazane w komunikacie numery telefonów, zgłaszali do naszego biura liczne prośby o wyjaśnienie w jaki sposób dane mają być skorygowane.  Zwróciliśmy uwagę, iż skorygowanie danych zgodnie z komunikatem, w zakresie transportu sanitarnego w POZ, spowoduje brak możliwości sprawozdawania i rozliczania tego zakresu świadczeń. Mając na uwadze powyższe oraz upływający termin wprowadzenia zmian, zwróciłem się do Dyrektor MOW NFZ w Krakowie o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi, w dniu 14.02.2023 w portalu ISI został zmieszczony komunikat, uwzględniający nasze uwagi w odniesieniu do transportu sanitarnego w poz. Pełna treść komunikatu znajduje się na stronach ISI. 

 

Lek. Jerzy Radziszowski
Koordynator Ds. Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO

 


⇐ Powrót