nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KONFERENCJA DLA KADRY ZARZĄDZAJACEJ KZLO

data publikacji: 2023-03-02

 

KONFERENCJA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 

  

P R O G R A M    K O N F E R E N C J I

 

14 marzec 2023r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)


            14.00 – 14.30

            Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

           
Pan Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

            14.30 – 16.30

Opieka Koordynowana w POZ od A do Z

Pani Agnieszka Pietraszewska-Macheta 
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych MOW NFZ w Krakowie

Pani Marta Machał-Kawecka
Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń POZ i Opieki Długoterminowej MOW NFZ w Krakowie

 
Bufet kawowy dostępny w sali konferencyjnej.

 16.30 – 17.30

Pytania, dyskusja, sprawy bieżące, zakończenie konferencji

 

Koszt udziału w konferencji dla członków KZLO jest bezpłatny

Koszt udziału dla osób nie będących członkami KZLO wynosi 420 zł netto +23%VAT
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Mediqus Club
 Numer rachunku bankowego: 22 8600 0002 0000 0098 4746 0003

Formularz zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej
znajduje się na stronie internetowej

REJESTRACJA


 Zapraszamy do udziału w konferencji                     

 

 


⇐ Powrót