nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KONFERENCJA DLA KADRY ZARZĄDZAJACEJ KZLO

data publikacji: 2023-10-10

 

 

P R O G R A M    K O N F E R E N C J I

 

19 październik 2023r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)


            14.00 – 14.45

- Obowiązkowy kurs doszkalające z medycyny rodzinnej dla lekarzy internistów i pediatrów pracujących w POZ. 

- Kadra medyczna w POZ – czy będziemy w stanie zabezpieczyć podstawowa opiekę zdrowotna oraz obowiązki administracyjne?

 

Zaproszeni goście:

Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska Dyrektor MOW NFZ w Krakowie
Pani Teresa Biela -Z-ca Dyrektora ds. medycznych MOW NFZ w Krakowie

Pan Lech Kucharski – Z-ca Prezesa OIL w Krakowie.

 

            14.45 – 15.15

- Informatyzacja rynku zdrowia - niekończące się wyzwania..."

Prelegent: Robert Beksiński - Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego KAMSOFT S.A.

 

Bufet kawowy dostępny w sali konferencyjnej.

 

15.30 – 16.30

- Akredytacja w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

- Projekty finansowania z UE dla POZ. 

Prelegent:  Pani Agnieszka Pietraszewska-Macheta
Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 

            16.30 -17.00

                        Pytania dyskusja, zakończenie konferencji
 

Koszt udziału w konferencji dla członków KZLO jest bezpłatny

Koszt udziału dla osób nie będących członkami KZLO wynosi 420 zł netto +23%VAT
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Mediqus Club
 Numer rachunku bankowego: 22 8600 0002 0000 0098 4746 0003


Formularz zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej
znajduje się na stronie internetowej

REJESTRACJA


 Zapraszamy do udziału w konferencji

 

 


⇐ Powrót